De Waterlelievijver 's Nachts

De Waterlelievijver ’s Nachts

le basin aux nymphéas

 

Sprookje

de waterlelievijver nymfaeüm ’s nachts
hier spelen nimfen nymfomaan
in het bleke licht van volle maan

erotisch spel op onder en tussen
waterleliebladen in nachtelijke pracht
speels zacht ronde vormen kussend

van jonge wezens pas ontwaakt
prachtig naakt
of gehuld in doorzichtig waas
van libellenvleugelgaas

zij waden door ijle nevelflarden
vaal doorschijnend lichtend blauw
waterinsecten gisteren larve
vannacht voor ‘t allereerst vrouw

prille borsten waterlelieknoppen
lange haarlokken stromen
zware tressen van wilgenbomen
en slierten stengels onder water van de lelie

lichtgolfjes dansen tussen wilgentenen
schitterend over het diep en donkere bad
zilver spattend verstrengelde benen
vrouwenvormen ineengeschoven lelieblad

in het maanlicht op het water glijden
witte buiken door de spiegel
natte bloembladen vochtige zijde
rimpelen in zacht besmuikt gegiechel

als in de ochtenddauw vogels ontwaken
aarzelend zonnestralen ‘t water raken
gaan de nimfen zich verpoppen
kil nu na het zinnelijk bad

druppels uit hun vleugelvliezen trillend
verschrompelen zij en vliegen rillend
op om zich in schaduwbomen te verstoppen
te rusten tussen eikenblad